HiFlux Grovfilter används främst för att skydda pumpar, ventiler, regulatorer, instrument, värmeväxlare och andra komponenter i olika processystem, samt sugfilter och salt- och sötvattenkylsystem.

HiFlux Filtration A/S erbjuder ett stort antal grova in-line filter med låga tryckförluster. Filtren är lätta att serva och driva, och är robust konstruerade. I utformningen av filtren så är det lagt vikt på att optimera genom-strömningsförhållandena så att det uppnås maximal kapacitet med minsta möjliga trycktapp under hela driftsperioden.