Heco grovfilter är utvecklat primärt för att fungera som ett skyddsfilter för fördelnings- och växelsystem i energisektorn.

Filtrerna används för att skydda pumpar, värmeväxlare, valv etc.

I utformningen utav filtrerna så är det lagt vikt på att optimera genomströmnings förhålandena således att det uppnås maximal kapacitet med minst möjligt trycktapp över hela driftsperioden.