HiFlux Filtration A/S

HiFlux Filtration A/S är en dansk verksamhet, som sedan starten 1959 har servat stora delar av industrin med filtreringslösningar av alla sorter.

Bernoullli System

En bra lösning måste vara enkel, effektiv och tillförlitlig. Ofta måste filterutrustningarna tåla saltvatten och vara korrosionsbeständiga. BernoulliFiltret uppfyller alla dessa krav.

Schnell Teknik

Schnell oljeskimmer avskiljer läckoljor från alla tänkbara vatten och vätskeytor. Tex. kemiska processbad (starka syror eller basiska bad), kyl-skär-slipvätskor, läckoljegropar och avfettningbad.