Micro-line unit är designat som en komplett enhet för delströmsfiltrering i värme och kylsystem med en genomströmning på 50-200 m3/h i huvudledningen.

Kan levereras med HiFlux-magneter för effektiv avskiljning av magnetiska partiklar

Typ Kapacitet m3/h Filtrering Tryck
Micro-line unit
7,5-10 1-100 µm 10-16 bar
Wall-unit
4-7,5 1-100 µm 10 bar

TM-P Units

 
 
15-220 1-100 µm 10-16 bar