Självrensande roterande filter

HiFlux KS/AKS är designade som kompakta självrensande automatfilter. Den robusta designen gör att de passar till att filtrera alla tänkbara typer av vätskor, som t.ex. brännolja, smörjolja, fett, färg, tandkräm, emulsioner etc.

Filtren passar all industriell användning, där driftsäkerhet och pålitlighet är väsentlig.

Rengöringsprocessen sköts av en motor som roterar filterkorgen mot fasta rensskrapor inuti filterhuset och rengör filterkorgens utsida från smuts. Smutsen fortsätter ner i en dräneringskammare där det koncentreras och släpps ut. Detta för att minska medieförlusterna så mycket som bara möjligt.

Typ Kapacitet m3/h Filtrering Tryck
KS 25-150
50-3000 µm 16 bar
AKS 25-150 50-3000 µm 16 bar