Självrensande filter

Heco KS/AKS är designade som kompakta självrensande automatfilter. Deras robusta design gör dem passande till att filtrera alla typer utav vätskor, inkluderande tungolja, smörjolja, fett, färg, tandkräm, vatten etc.

Filtrerna passar industriell användning, där driftsäkerheten och pålitligheten är väsentlig.

Rengöringsprocessen sköts utav en motor som aktiverar de roterande skraporna inuti filterhuset som skrapar rent filterkorgen från smuts. Smutsen åker sedan ner i en dräneringskammare där det koncentreras och sedan släpps ut. Detta för att minska medieförlusterna så mycket som bara möjligt.

Typ Kapacitet m3/h Filtrering Tryck
KS 25-150
50-3000 µm 16 bar
AKS 25-150 50-3000 µm 16 bar