Centrifugalseparator

En centrifualseparator är i själva verket inte ett filter, efter som det inte finns något filterelement inuti som filtrerar bort partiklarna. Separeringen sker istället men hjälp utav centrifugalkraften och separeringseffektiviteten är direkt proportionell mot densiteten och storleksfördelningen hos partiklarna. Centrifugalseparatorn eliminerar 98 % utav alla partiklar med en densitet mellan 2,6-2,8 gr/cm3 (t.ex. sand) ner till partikel storlek på 75 mikron under förutsättning att tryckfallet över enheten är minst 0,3 bar.

Centrifugalseparatorer ska monteras nedströms matarpumpen för att säkerställa tillräckligt tryck under dränering och för att övervinna tryckfallet över enheten.

Arbetsätt

A. En vätska som innehåller partiklar leds tangentiellt in i den cylindriska övre delen av centrifugalseparatorn för att skapa en rotationsrörelse. 
Flödeshastigheten ökas ytterligare genom passage förbi inloppskammarens slitsar.

B. Centrifugalkraften medör att partiklar med högre densitet än vätskan trycks mot centrifugalseparatorns väggar. Partiklarna trycks nedåt på grund utav den högre densiteten och ackumuleras i uppsamlingskammaren i centrifugalseparatorns botten.

C. En deflektorplatta, som är placerad i den övre delen utav uppsamlingskammaren ändrar flödesriktningen.

D. partikelfri vätska rör sig uppåt i en virvel och lämnar centrifugalseparatorn vi utloppet.

E. De separerade fasta partiklarna avlägsnas periodiskt med en automatisk tidsstyrd spolventil alternativt via en manuell spolventil.

I Bernoullis produktgrupp centrifugalseparatorer finns fyra standard produktlinjer; CPW, CXW, CXWV och CXWL
CXW

CXW-sortimentet består av tio modeller i storlekarna DN 10-100 och täcker kapaciteter från 0,7 m3/h upp till 90 m3/h. Produktlinjen CXW finns i tre olika material: kolstål (CKW), rostfritt stål 2333 (CRW) och syrafast stål 2343 (CSW).

CPW

CPW-sortimentet består av de minsta centrifugalseparatorerna, fem storlekar från DN15 till DN40 och täcker kapaciteter upp till 16 m3/h. CPW produktlinjen är särskilt intressant i applikationer med aggressiva vätskor, då konstruktionsmaterialet är HD polyeten.

CCD

CCD-sortimentet består utav tio modeller i storlekarna DN 15-100 och täcker kapaciteter från 0,7 m3/h upp till 90 m3/h. Alla CCD modellerna är demonterbara med flänsad utrensning.

CXWV

Produktlinjen CXWV omfattar det övre kapacitetsområdet, från 65 m3/h till 2700 m3/h, med tio modeller i storlekarna DN 100-500. Tre olika material erbjuds med CXWV-produktlinjen: kolstål (CKWV), rostfritt stål 2333 (CRWV) och syrafast stål 2343 (CSWV). CXWV levereras med stödben för vertikal installation. En variant av produktlinjen CXWV erbjuder demonterbar inloppskammare.

CXWL

Produktlinjen CXWL är nästan identisk med produktlinjen CXWV. Den enda skillnaden är att CXWL-sortimenten har lutande stödben för installationer med höjdbegränsningar. Tillgängliga storlekar är DN 100-500 med ett kapacitetsområde upp till 2700 m3/h. Produktlinjen CXWL erbjuds i tre olika material: kolstål (CKWL), rostfritt stål 2333 (CRWL) och syrafast stål 2343 (CSWL). Liksom produktlinjen CXWV är CXWL tillgänglig i demonterbara modeller.

Dräneringssystem

Fasta partiklarna som samlats i centrifugalseparatorns uppsamlingskammare avlägsnas genom manuell eller automatisk dränering. Båda alternativen erbjuds från Bernoulli System. I det automatiska dräneringssystemet är det lätt att justera både tidsintervall och varaktighet på dräneringen. Det automatiska dräneringssystemet finns både i elektriskt och pneumatiskt utförande. Systemen inkluderar kulventil, ställdon och timerenhet. Det manuella dräneringssystemet består av en kulventil med handspak.