Manuella Bernoullifilter
 
 
 
 

Manuella Bernoullifilter är avsedda att verka som by-pass filter (tillsammans med ett automatiskt filter) eller som ett polisfilter i slutna system, eller system med låg partikelhalt.

Bernoullis manuella produktsortiment består utav två produktlinjer; MSG och MSS

MSG
 
 
MSG-sortimentet består utav sex modeller, DN100 (4″) – DN350 (14″), med ett kapacitetsområde upp till 1600 m3/h. Precis som sitt automatiska syskon BSG, så är MSG väldigt korristionsbeständigt och lättviktigt tack vare sin konstruktion i glasfiberarmerad polyester (GAP).
 

MSS

MSS-sortimentet är det naturliga valet i applikationer och industrier där syrafast stål krävs. Inom MSS-produktsortimentet, bestående utav sex modeller från DN80 (3″) – DN300 (12″) kan kapaciteter upp till 1200 m3/h filtreras

 
 
Filterkorgar

Det finns olika typer utav filterkorgar, performerade eller kantspalt. Bernoullis standardsortiment av filterkorgar är tillverkade i syrafast stål 2343 eller titan men andra metaller t.ex. duplexstål kan också erbjudas.